Grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Greke.