Grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve për Minisezonin dhe datën e Diplomimit , për Ciklin e Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Italiane.

MASTER, minivjeshta – tetor 2020