Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Italiane për Arsimin e Mesëm të Lartë dhe Master i Shkencave në Përkthim Teknik –Letrar dhe Interpretim, Viti I, Sezoni i dimrit-2024, Departamenti i Gjuhës Italiane..

Njoftim!
📝✍Bashkëngjitur po ju percjellim Grafikët e provimeve për programet Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Italiane për Arsimin e Mesëm të Lartë dhe Master i Shkencave në Përkthim Teknik –Letrar dhe Interpretim, Viti I, Sezoni i dimrit-2024, Departamenti i Gjuhës Italiane.
Suksese!😊