Grafiket e provimeve Sezoni i Dimrit, 2020– 2021 , për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Spanjolle

Grafiket e provimeve Sezoni i Dimrit, 2020– 2021 , për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Spanjolle

Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e provimeve Sezoni i Dimrit, 2020– 2021 , për Ciklin e Parë të Studimeve në degën Gjuhë Spanjolle.

Grafiku i provimeve BA ,shkurt 2021