Grafiket e provimeve Sezoni i Dimrit, 2020– 2021 , për vitin e II , Cikli i Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Gjermane.