Grafikët e provimeve, sezoni i minivjeshtës, Verë 2021, si dhe data e provimit te formimit per programet Bachelor, në degën Gjuhë Frenge.