Grafiket e provimeve, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021, programet Bachelor në degën Gjuhë Turke.