Grafikët e provimeve, Sezoni i Vjeshtës, 2019 – 2020 Cikli i Dytë i Studimeve në degën Gjuhë Ruse

Njoftim !

Bashkengjitur do të gjeni grafikët e provimeve, Sezoni i Vjeshtës, 2019 – 2020 Cikli i Dytë i Studimeve në degën Gjuhë Ruse.

Datat Master Vjeshtë 2020