Grafikët e provimeve të Departamentit të Gjuhës Greke për programin Bachelor, Minivjeshta ekstra, Viti III, cikli I, periudha 30.09.2021-01.10.2021.

Njoftim:

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve të Departamentit të Gjuhës Greke për programin Bachelor, Minivjeshta ekstra, Viti III, cikli I, periudha 30.09.2021-01.10.2021.

datat e provimeve sezoni tetorit greqisht 2021