Grafikët e provimeve të Departamentit të Gjuhës Italiane për programin Bachelor, Minivjeshta ekstra, Viti III, cikli I, periudha 30.09.2021-01.10.2021.

Njoftim:
Bashkëngjitur do të grafikët e provimeve të Departamentit të Gjuhës Italiane për programin Bachelor, Minivjeshta ekstra, Viti III, cikli I, periudha 30.09.2021-01.10.2021.