Grafiket e provimeve te rishikuara Sezoni i Dimrit, 2020– 2021, për vitin e II, Cikli i Dytë të Studimeve në degën Gjuhë Frenge.