Grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Gjermane

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës (Semestri i II), 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Cikli i Parë i Studimeve në degën Gjuhë Gjermane.

Provime semestri II Bachelor 2020 (vazhdim)