Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në “Mësuesi” dhe “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 në degën Gjuhë Gjermane.

Njoftim!

Bashkengjitur do të gjeni grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në “Mësuesi” dhe “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt,
19.04.2021 – 23.04.2021 në degën Gjuhë Gjermane.

Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në “Mësuesi” dhe “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 në degën Gjuhë Gjermane.