Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në, “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim” dhe “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Njoftim!

Bashkëngjitur do të gjeni grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në, “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim” dhe “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021 në degën Gjuhë Spanjolle.

Grafiket e rishikuar të provimeve, Cikli i Dytë të Studimeve, Master i Shkencave në, “Përkthim Teknik-letrar dhe Interpretim” dhe “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik”, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021