Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentet e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Democritiues të Thrakës, Greqi.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Democritiues të Thrakës, për periudhën 25 – 29 shtator 2023.

https://duth.gr/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

-Shkëmbimin e studentëve Bachelor / Master;

Kohëzgjatja e bursave:

– 1 javë, datat 25 – 29 shtator 2023.
Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për mësimdhënie klikoni adresën: