Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Siauliai State University of Applied Sciences,Lituani

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin e Universitetit të Tiranës,Siauliai State University of Applied Sciences,Lituani

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

THIRRJA-Siauliai-staf-16.06.2022