Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iasi në Rumani

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për praktikë për studentët e Universitetit të Tiranës në Alexandru Ioan Cuza të Iasi në Rumani.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

cuzarumani-17062018033655