Informacion mbi mundësinë e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Çukurovës,Turqi

Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Çukurovës,Turqi.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Turqisht