Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Granadës,Spanjë

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Granadës,Spanjë

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Thirrje-për-bursa-Granada-staf-week-26.04.2022