Informacion mbi mundësinë e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Tuscias në Itali

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Tuscias, në Itali,për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

erasmus itali-24032018020347