Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Urbinos, Itali

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës,në Universitetin e Urbinos, Itali.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Urbinos projekti COMMO