Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin Mariborit,Slloveni

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës,në Universitetin Mariborit,Slloveni.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2022-2023.