Fakulteti i Gjuhëve të Huaja hap Qendrën e Kurseve të Gjuhëve të Huaja

Njoftim!
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja hap Qendrën e Kurseve të Gjuhëve të Huaja.
Ju bëjmë thirrje të aplikoni për staf mësimdhënës me kohë të pjesshme për kurset në gjuhën: angleze, italiane, gjermane, frënge, spanjolle, greke, turke, ruse, kroate, hebraike, arabe, polake