THIRRJE PËR APLIKIM – Punëtori Shumëgjuhëshe Për Përkthim Letrar Për Përkthyes Letrarë që përkthejnë nga Gjuhët e Huaja në Rrjeti Akademik Shqiptar Tiranë, 5-9 tetor, 2022

– A dëshironi të zhvilloni aftësitë tuaja në fushën e përkthimit letrar? A keni përvojë në përkthimin letrar në gjuhën shqipe nga ndonjë gjuhë e BE-së apo e Ballkanit Perëndimor?
– A jeni i interesuar të merrni pjesë në një trajnim profesional për të përfituar njohuri të reja që do ju ndihmojë për të zhvilluar një projekt përkthimor apo për të filluar rrugën e përkthimit letrar, siç keni ëndërruar gjithmonë? E ndieni veten të veçuar si përkthyes letrar dhe do të donit të shkëmbenit përvojë me kolegë të tjerë? Punëtoria jonë mund të jetë ajo që ju nevojitet.
Në kuadrin e projektit Translation in Motion (TiM), të bashkëfinancuar nga programi Europa Krijuese i Bashkimit Europian, përkthyes letrarë të mirënjohur nga vendet e BE-së, Shqipëria dhe Kosova do t’ju ndihmojnë të trajtoni çështje të rolit dhe detyrës të përkthyesit letrar gjatë një seminari pesëditor me karakter formues mbi parimet e përkthimit, të konceptuar sipas një formati inovativ.
Ky seminar, i hapur për përkthyes letrarë të sapodiplomuar, përkthyes të rinj, ose përkthyes të afirmuar, do t’ju ofrojë mundësinë për të qenë pjesë e shqyrtimit të një game të gjerë temash që lidhen me artin e përkthimit letrar, në formatin e leksioneve dhe seminareve të drejtuar nga përkthyes me përvojë.
Punëtoria e Përkthimit Letrar përfshin leksione, lexime përkthimesh, diskutime të hapura për përkthimin letrar, shkëmbim të praktikave më të mira përkthimore dhe punë krijuese. Punëtoria parashikon gjithashtu takime me përkthyes letrarë të mirënjohur shqiptarë dhe të huaj, si dhe shkrimtarë të përkthyer në gjuhët e Bashkimit Europian dhe të Ballkanit Perëndimor që do të ndajnë me pjesëmarrësit përvojën e tyre. Në fund të seminarit, rezultatet e punës së përbashkët të të gjithë pjesëmarrësve do të prezantohen në një takim publik që do të mbahet në Tiranë.
Për t’u njohur me kriteret e përzgjedhjes vizitoni faqen https://poeteka.blogspot.com. Për të aplikuar, plotësoni formularin e aplikimit online dhe dërgoni një letër motivimi dhe CV-në tuaj në adresën [email protected] në lidhje me këtë thirrje brenda datës 30 gusht 2022.
____________
Punëtori përkthimi shumëgjuhëshe – Kriteret e pranimit
Punëtoria është e hapur për pjesëmarrës nga Shqipëria dhe Kosova, kontributorë që përkthejnë në shqip nga gjuhët e Bashkimit Europian ose të Ballkanit Perëndimor. Meqenëse Seminari do të mbahet në gjuhën shqipe, është e rëndësishme që gjuha shqipe të jetë gjuhë amtare për të gjithë aplikantët.
Mirëpriten aplikimet nga përkthyes të sapodiplomuar, përkthyes të rinj e me eksperiencë dhe nxisim veçanërisht përkthyeset vajza dhe gra, si dhe nga komunitete të ndryshme të margjinalizuara, që të bashkohen me ne.
Gjithashtu mund të dërgoni përkthimet tuaja në prozë ose poezi bashkë me aplikimin, si dhe mund t’i paraqisni ato gjatë seminarit:
— Deri në 2 faqe poezi
— Deri në 3 faqe prozë (1800 karaktere)
Translation in Motion është nismë ndërkombëtare që zbatohet që prej muajit shkurt 2021 nga një grup qendrash përkthimi në tetë vende të Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor. Objektivi i Translation in Motion është të rrisë numrin, diversitetin dhe cilësinë e veprave letrare të disponueshme për lexuesit në mbarë Evropën.
Projekti Translation in Motion (1/2/21-31/8/23) është bashkëfinancuar nga programi Creative Europe i Bashkimit Europian.
Ndiqni faqen e internetit të RECIT për t’u përditësuar me të rejat në lidhje me ecurinë e projektit.