Studentët fitues Vendit të Parë në Debatin Kombëtar në kuadër të programit “Debating Economics”

Mirëpritëm studentët fitues Vendit të Parë në Debatin Kombëtar në kuadër të programit “Debating Economics”
të @jaofalbania, me pjesëmarrje të 5 Universiteteve Kombëtare, pjesë të projektit “3E-English-Entrepreneurship-Employability”.
Skuadra e FGjH-së, e përfaqësuar nga Enkela Binaj dhe Arsen Cenaj, u shpall fituese dhe do të përfaqësojë Shqipërinë në IDEA Youth Forum 2022.

Viti i ri akademik na pret me sfida të reja, konkurse, debate, konferenca e trajnime me studentët dhe për studentët.