Informacion mbi mundësine e aplikimit për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin St.Cyril and St.Methodius në Veliko Tarnovo në Bullgari

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin  akademik  kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin St.Cyril and St.Methodius në Veliko Tarnovo në Bullgari.

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi dhe i skanuar në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë në adresën e-mail   [email protected] 

Bashkangjitur gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Thirrje-Veliko-Tarnovo-12.04.2022