Informacion mbi njohjen dhe njësimin e diplomave të huaja të arsimit të lartë në Shqipëri

Në kuadër të Projektit të Këshillit të Evropës mbi zbatimin e Konventës së Lisbonës për mbështetjen e Qendrave ENIC, Ministria e Arsimit dhe Sportit i ka përcjellur Universitetit të Tiranës, Manualet me udhëzime për njohjen e kualifikimeve të huaja si dhe fletëpalosjet informuese për njohjen dhe njësimin e diplomave të huaja në Shqipëri.

 

Për më tepër informacion klikoni këtu :
Qëndra ENIC Shqipëri
Udhëzime për njohjen e kualifikimeve të huaja