Komisionet e provimeve për Ciklin e Parë të Studimeve, sezoni i parë 2020-2021