Konferenca e Gjashtë Ndërkombëtare “Inovacion dhe perspektiva të arsimimit bashkëkohor”

Fakulteti i Edukimit në UAMD, në bashkëpunim me partnerë kombëtarë e ndërkombëtarë si Universiti Aldo Moro në Bari, Universiteti i Foxhias, Universiteti i Tiranës etj. organizoi Konferencën e Gjashtë Ndërkombëtare “Inovacion dhe perspektiva të arsimimit bashkëkohor”. E ftuar për të mbajtir një kumtesë ishte edhe Dekania e FGJH-së Prof. dr. Esmeralda Kromidha. Ky është një bashkēpunim ndërinstiticional i frutshëm për një kontribut më të madh universitar në kontekstin e ri socio-ekonomik dhe sfidat e edukimit në lidhje me metodologjitë e mësimdhënies, qasjet inovative, sigurimin e cilësisë së formimeve universitare, përçimin e vlerave të shoqërisë evropiane!