Studentët e degës Studime Britanike dhe Amerikane panë e diskutuan dokumentarin “The Social Dilemma”

Studentët e degës Studime Britanike dhe Amerikane panë e diskutuan dokumentarin “The Social Dilemma” si ilustrim të aspekteve të kulturës amerikane (biznesi, teknologjia, shoqëria).
“ The only way to make technology tilt our society towards Utopia rather than Dystopia is if we once again start embracing values, ethics and principles instead of things like profit or power. Only then can we break the Matrix once and for all ! “