Lajmërim ! Në zbatim të vendimit nr. 782 datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave

Lajmërim !

Të nderuar studentë,

Në zbatim të vendimit nr. 782 datë 26.12.2018 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjdhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë” ju bëjmë me dije se:

1.      Takimi me kandidatët për anëtarë të Bordit të Administrimit të UT-së do të zhvillohet në datën 14.05.2019, ora 11.00-13.00 (studentët e ciklit të parë –  Bachelor) dhe 15.00-17.00 (studentët e ciklit të dytë Master)

2.       Zgjedhjet do të jenë në datën 16.05.2019, ora 08.00-16.00 do të jenë të hapura Qendrat e Votimit në FGJH (kati III – godina A). Duhet të paraqiteni me një dokument identifikimi (id/pashaportë). Do të votoni për një nga kandidatët si më poshtë:

1.      Denada Toçe

2.      Florian Binaj

3.      Llesh Lleshaj