Lista e fituesëve e raundit të dytë për Masterin Shkencor dhe Masterin Profesional në degën Gjuhë Angleze drejtimi Përkthim Interpretim dhe Gjuhë Komunikim

Lista e fituesëve e raundit të dytë për Masterin Shkencor dhe Masterin Profesional në degën Gjuhë Angleze drejtimi Përkthim Interpretim dhe Gjuhë Komunikim
Bashkëngjitur do të gjeni listat e fituesëve të raundit të dytë për Masterin Shkencor dhe Masterin Profesional në degën Gjuhë Angleze drejtimi Përkthim Interpretim dhe Gjuhë Komunikim.