Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetem perjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021