Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetëm përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021.

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Listën përmbledhëse të studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetem perjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetëm përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021.

Lista përmbledhëse e studentëve të Ciklit të Parë Bachelor, që përfitojnë vetëm përjashtim nga tarifa e studimit, sipas kategorive për vitin akademik 2020-2021.