Listat emerore studente qe kane perfituar perjashtim nga tarifa per vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-se Nr. 40 date 23.01.2019, miratuar me Vendimin e Bordit Nr. 95 date 01.03.2019.

Njoftim !
Lista emërore e studentëve të Ciklit të Parë (Bachelor), viti i I, II dhe i III, e miratuar nga BA me Vendimin Nr. 95 datë 01.03.2019, të cilët kanë përfituar nga përjashtimi i tarifës së shkollimit për vitin akademik 2018-2019, sipas VKM-së Nr. 40 datë 23.01.2019 për kategoritë përjashtimore
Kliko ketu