“Macedonian-Albanian relations, present and future” në FGJH

Leksion i Hapur
“Macedonian-Albanian relations, present and future”
I ftuar Z. DANCHO MARKOVSKI, Ambasador i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Tiranë, Shqipëri
Data : 4 Maj 2023, Ora 10:00
Salla “Evropa”