Marrëveshje Bashkëpunimi midis Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe Shoqatës së Botuesve Shqiptarë

Nënshkruam Marrëveshjen e Bashkëpunimit midis Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe Shoqatës së Botuesve Shqiptarë, përfaqësuar nga Z. Petrit Ymeri. Bashkëpunime të tilla si projekte kërkimore, shkencore të përbashkëta, seminare, leksione, konferenca, promovime të përkthimeve të reja, takime letrare me shkrimtarë, poetë e përkthyes do t’i vinë në ndihmë studentëve dhe profesorëve. Studentët e FGJH-së do të kënë mundësi të kryejnë praktikat mësimore në Shtëpitë Botuese anëtare të Shoqatës së Botuesve Shqiptarë.