Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM!

Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 19.02.2021 ora 09:00 në auditoret e Fakultetit dhe në datën 20.02.2021 do të zhvillohet ONLINE ora 09:00.

Provimi do të zhvillohet vetëm me gojë. Regjistrimi behet brënda datës 12.02.2021, online në adresën [email protected] ose duke u paraqitur me dokumentacionin përkates pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e të cilës e gjeni në linkun bashkëngjitur(https://drive.google.com/…/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV…/view…), fotokopje e dokumentit te identifikimit , një fotokopje të diplomës .

SHËNIM : Për ata që duan ta zhvillojnë provimin online, të dërgojnë e-mail 2 ditë përpara datës së provimit në adresën e departamentit: [email protected]

Suksese!