Mbrojtja e Gjuhëve Frënge, Greke, Turke, Spanjolle, Ruse dhe Gjermane në Fakultetin e Gjuheve të Huaja

NJOFTIM

Mbrojtja e Gjuhëve Frënge, Greke, Turke, Spanjolle, Ruse dhe Gjermane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 22.10.2020 ora 09:00.

Provimi do të zhvillohet në auditoret e Fakultetit dhe do të jetë vetëm me gojë.

Regjistrimi bëhet brenda datës 19.10.2020, online në adresën [email protected] edhe duke u paraqitur me dokumentacionin përkatës pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë, fotokopje e dokumentit të identifikimit, një fotokopje të diplomës.