Modulet e Trajnimit të ofruara nga FGJH

📌Je 👩‍🏫👨‍🏫mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit?
📝Regjistrohu në një ose disa nga modulet tona të trajnimit: