Në kuadër të nismës “Dhuro, lexo një libër”

Njoftim !
Në kuadër të nismës “Dhuro, lexo një libër”, nesër do të jetë i pranishëm Prof.dr. Ilia Lëngu.
Bashkangjitur do të gjeni edhe posterin lidhur me këtë takim.
FAKULTETI-Ilia Lengu