Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius të Bratislavës, Sllovaki.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius të Bratislavës, Sllovaki.
Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione,