Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius të Bratislavës, Sllovaki për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius të Bratislavës, Sllovaki për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.
Klikoni dokumentin bashkëngjitur për më shumë informacione,