Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për trajnim për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.

Njoftim!

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për trajnim për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës.

https://international.ue-varna.bg/?fbclid=IwAR2yUc-EZE5MX9xF00DPLlY_Vff9fGQSB_-f_iEv82akFBlBPJFUY59v60w

Llojet e mobilitetit:

-Shkëmbimin e stafit ndihmës akademik me karakter administrativ / administrativ për trajnim;

Kohëzgjatja:

– 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit (mobiliteti duhet të kryhet pas datës 16 korrik 2021 dhe duhet të përfundojë deri në datën 31 korrik 2021);

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin ditor për stafin (140 EUR në ditë);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni: http://ec.europa.eu/…/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

– CV (në gjuhën angleze);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj;

-Vetëdeklarim nëse jeni shpallur fitues ose keni kryer një bursë shkëmbimi Erasmus+ më parë (nëse po, ku)

– Plani i mobilitetit për trajnim*;

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për Trajnim klikoni në adresën: https://unitir.edu.al/…/Mobility_Agreement_Training…

*Plani i Mobilitetit për trajnim është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së trajnimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti dhe nga personi përgjegjës në Rektorat, i cili është Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Afati për aplikim: 15 Qershor 2021

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin [email protected].

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: [email protected].