Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Universitetin Teknik të Riges në Letoni

Në kuadër të programit Erasmus + rihapen aplikimet për bursa në Universitetin Teknik të Riges në Letoni

Në kuadër të programit Erasmus + është rihapur thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik të Riges në Letoni.
Dokumentacioni duhet të dorëzohet dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës dhe procesi i aplikimit kryhet online.
Bashkëngjitur do të gjeni informacione të mëtejshme në lidhje me procedurën e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.