Njoftim ! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr.94, datë 01.03.2019 të Bordit të Administrimit