Njoftim : Ditën e Premte datë 10 Maj 2019 ora 8:30 në sallën Europa në Falkultetin e Gjuhëve të Huaja

Njoftim !

Ditën e Premte datë 10 Maj 2019 ora 8:30 në sallën Europa në Falkultetin e Gjuhëve të Huaja do të jemi bashkë me Universitetin e Barit, me Universitetin e Sorbones, Fondacionin Robert de Sorbon në ‘Diten e XXII Italo-Shqiptare te Fjalorëve’ – Fjalori dhe Frazeologjia.
Bashkengjitur do te gjeni dhe programin.