Njoftim : Fillojnë proçedurat për përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja për vitin akademik 2018 – 2019.