NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR TAKIMIN ME PROF. DR. DIANA KRISTO, ISH-PEDAGOGE E DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES (UNIVERSITETI I TIRANËS), PËRKTHYESE E INTERPRETE E DEPARTAMENTIT TË SHTETIT DHE ORGANIZATAVE E INSTITUCIONEVE NDËRKOMBËTARE

Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e mërkurrë, datë 16.05.2018, ora 15.00, salla Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me Prof. Dr. Diana Kristo, ish-pedagoge e Departamentit te Anglishtes, përkthyese e interprete e Departamentit te Shtetit dhe organizatave e institucioneve të shumta ndërkombëtare.

Në prezantimin e saj, ajo bëri një përmbledhje të përvojës së saj të punës për Shërbimin e Gjuhëve të Departamentit të Shtetit, nivelet e ndryshme të interpretëve, kriteret kryesore që duhet të përmbushin interpretët për të qenë interpretë të Departamentit të Shtetit, Testi i Aftësive të Interpretimit, intervista etj., kodin e etikës për interpretët, parimi i kolegjialitetit, fushat e ndryshme ku punojnë interpretët si: shërbimet publike, sigurimet, shërbimi mjekësor, emigracioni etj., sfidat që hasen në këtë profesion, përvojat personale gjatë punës me Presidentët dhe zëvëndëspresidentët e SHBA-së dhe komunitetin shqiptaro-amerikan si dhe këshilla të ndryshme për interpretët e ardhshëm.

Takimi ishte ndëraktiv dhe nëpërmjet bashkëbisedimit, diskutimeve të shumta të pranishmit u njohën me disa çështje të interpretimit në SHBA dhe të rolit të interpretit në kohët e sotme.

Interes paraqiti tek studentët dhe pedagogët, përvoja e saj në shoqërimin dhe interpretimin gjatë vizitës në 1989 së një figure unike për shqiptarët në mbarë botën, Nënë Terezën.