Njoftim i Departamentit të Gjuhës Angleze

Njoftim i Departamentit te Anglishtes !

Studentet e vitit te pare, gjuhe gjermane, spanjolle, italiane, frenge, greke, turke, te cilet kane zgjedhur gjuhen angleze si gjuhe te dyte (C), te perzgjedhin nivelin duke derguar email me adresat e meoshtme:

1. Niveli elementary, Erjon Agolli, email: [email protected]

2. Niveli pre-intermediate, Daniela Hasa, email: [email protected]

3. Niveli intermediate, Leonard Danglli, email: [email protected]